Úvod 
  

    Naše služby 
  

    Referencie 
  

    Kontakt 

 

 

 
 
Spoločnosť prevádzkuje súkromnú bezpečnostnú službu podľa zákona číslo 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti strážnej služby, kde ponúka následovné služby:
 
a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
c) ochrana osoby,
d) ochrana majetku a osoby pri preprave,
e) ochrana prepravy majetku a osoby,
f)  zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
g) prevádzkovanie pultu centralizovanej ochrany k ochrane objektov
h) vypracúvanie plánu ochrany
 

 

(c) vlm slovakia